Проза

Алақанұлы Ақын Асулар 572
Алақанұлы Ақын Қарасай мен Қызылсай 465
Алақанұлы Ақын Сағыныш 495
Баязитов С. Бәлду, бәлду - бәрі өтірік 1035
Баязитов С. Елсіздегі елес 701
Баязитов С. Жаралы жердің жанары. 1-кітап: Тамыздағы тамұқ 943
Баязитов С. Жаралы жердің жанары. 2-кітап: Сергелдең 791
Баязитов С. Жарылыс 322
Баязитов С. Құдіреті күшті бір Алла 1032
Баязитов С. Қызылтау-Желтау аясы 723
Горбунов С. Жизнь продолжается 709
Горбунов С. Красно-белый дед 768
Горбунов С. Не поле перейти… 682
Горбунов С. Память сердца 679
Горбунов С. Поезд дальнего следования 739
Жұматов Ғ. Арналы ағыс: повестер, әңгімелер 746
Жұматов Ғ. Сары белең: повестер, әңгімелер 667
Қоғабайұлы Ж. Алақаны аялы – Күлбарам емші 407
Қоғабайұлы Ж. Дала қыраны туралы хикая 396
Қоғабайұлы Ж. Екібастұз – жалынды жастық шақтарым 399
Қоғабайұлы Ж. Оюында ой-орман, өрнегінде аққу-қаз 355
Қоңыр Т. Бөкейханнан Баубекке дейін 658
Құнанбайұлы Ш. Замана ағыны 738
Поминов Ю. Блёстки 1001
Поминов Ю. Живу 813
Поминов Ю. Избранное 783
Поминов Ю. Крупяной клин 731
Поминов Ю. Между прошлым и будущим 794
Поминов Ю. Мои современники 793
Поминов Ю. Помню и люблю... 825
Поминов Ю. Свет отчего дома 789
Поминов Ю. Характеры 709
Сатыбалдин С. Аудармалары 337
Сатыбалдин С. Әр жылдар жазбалары 295
Сатыбалдин С. Қасиетті жұрт 360
Сатыбалдин С. Қылмыс пен жаза 455
Сәбеков С. Сырымды сендерге айтамын 687
Сәбеков С. Тергеуші жазбалары 882
Шафер Н.Г. Дворняги, друзья мои… 329
Шевченко С. Да вершится 644
Шевченко С. На краю света 720